Konference „Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti“

Dne 15. dubna 2015 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskutečnila ve spolupráci Za sklem o. s. s Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání a Asociací krajů ČR konference na téma „Autismus… read more →