Podpůrná opatření – školství

Vzájemně lze kombinovat opatření různých druhů nebo stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s… read more →