Standardní činnosti SPC dle vyhlášky

Mezi standardní činnosti SPC dle platné legislativy (Vyhláška 72/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) patří: – Vyhledávání žáků se zdravotním postižením. – Komplexní diagnostika žáka (speciálně pedagogická a psychologická). –… read more →