Apple upozorňuje na autismus dvojicí reklam

5.4.2016

Dvě nová videa, která se objevila na oficiálním YouTube kanálu společnosti Apple, se zaměřují na problematiku autismu. Byla vydána u příležitosti Měsíce přijmutí autismu (Autism Acceptance Month).

Videa nesou název Dillanův hlas a Dillanova cesta a ukazují, jak zařízení společnosti Apple, především tedy tablet iPad, pomáhají mladému muži s autismem žít ve světě, který ne zcela chápe vše, s čím se musí potýkat.

Apple patří mezi výrobce, kteří ve svých produktech věnují velké množství úsilí tomu, aby jeho produkty byly co nejpřívětivější pro handicapované. Ať již jde o zrakově či sluchově postižené, či o pacienty trpící nějakou mentální poruchou.

Současně s těmito videi také Apple přidal do App Store speciální sekci nazvanou Voices of Autism, která je inspirována Dillanovým příběhem.

Autismus je tzv. vývojové mentální postižení projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi. Objevuje se před třetím rokem věku.

Příčiny autismu jsou neznámé, většinou se má za to, že za poruchami autistického spektra patrně stojí kombinace genetických předpokladů a dalších rizikových faktorů. Autismus zahrnuje širokou řadu poruch, od zjevné mentální retardace až po jedince se subtilními příznaky, kteří nejsou ostatním nijak nápadní. V jejich dělení existuje řada nevyřešených kontroverzí. Jemnější formy autismu jsou velmi často neobjeveny a nediagnostikovány.

Zdroj: Apple, Wikipedia, http://superapple.cz/