Diskriminace jako překážka slaďování rodinného a pracovního života

7.9. 2015 | Autor: VOP

LZE SLADIT RODINNÝ A PRACOVNÍ ŽIVOT? BEZ DISKRIMINACE?

Už za měsíc vás zveme na kulatý stůl s tématem diskriminace jako překážky slaďování rodinného a pracovního života – s důrazem na povinnost zaměstnavatelů upravit pracovní dobu na žádost osob pečujících o děti nebo jiné osoby.

pozvánka

Jak zamezit diskriminaci v zaměstnání, aby bylo možné sladit rodinu, péči o děti nebo jiné závislé osoby, a zároveň chodit o zaměstnání? Slaďování rodinného a pracovního života je tématem kulatého stolu, který 12. října společně pořádají občanská společnost Alternativa 50+ a veřejná ochránkyně práv.

Už dnes mají zaměstnavatelé povinnost upravit pracovní osobu zaměstnancům, kteří pečují o děti nebo jiné závislé osoby a o takovou změnu požádají. Protože v praxi k tomu zaměstnavatelé příliš neprojevují ochotu a míra zaměstnanosti na částečný úvazek je v České republice hluboko pod průměrem Evropské unie, jedna z částí panelové diskuze se zaměří právě na hledání doporučení a východisek pro zaměstnavatele. Cílem je dosáhnout toho, aby ze strany zaměstnavatelů nedocházelo k diskriminaci a zlepšila se situace lidí, kteří chtějí pracovat, ale současně musí pečovat o závislou osobu. Diskutovat o tom budou například zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Státního úřadu inspekce práce, nevládních organizací aj.

Pozvánku s programem kulatého stolu najdete  zde.

září 2015
Zdroj:www.ochrance.cz