Dlouhodobá priorita MPSV

Jako hlavní a dlouhodobou prioritu MPSV považuje podporu terénních a pečovatelských služeb pro klienty, tak aby mohli lidé potřebující pomoc strávit co nejvíce času ve svém přirozeném prostředí. Více na: http://www.mpsv.cz/cs/19305