Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči

Časová náročnost péče a dohledu dle stupňů závislosti – vyčísleno s přesností na minuty naleznete na straně č. 25 v dokumentu na adrese: http://www.nrzp.cz/images/PDF/vyzkum-socialni%20sluzby.pdf