Francie schválila přelomový zákon o vystavení nebezpečnému záření: zákaz wi-fi ve školkách a jeslích

Francouzský parlament minulý týden schválil přelomový zákon týkající se elektromagnetického záření mobilních telefonů a wi-fi. Zákon ustanovuje:

Každý, kdo zamýšlí vybudovat jednu nebo více radiostanic regulovaných Francouzským telekomunikačním úřadem ANFR, musí na žádost starosty předat lokální vládě výpočty elektromagnetických polí, které se následkem vysílání vytvoří. Tato informace musí být zveřejněna

ANFR vytvoří národní výbor zkoumající vystavení veřejnosti elektormagnetickým polím. Každý rok dostane od ANFR zprávu o výsledcích měření elektromagentického záření v zemi a o opatřeních učiněných pro snížení úrovní na místech, kde jsou vysoké

Během jednoho roku ANFR vytvoří mětské mapy všech telekomunikačních věží ve Francii

Jakákoliv reklama na mobilní telefony musí zmínit jasně a zřetelně doporučené příslušenství, které snižuje vystavení radiofrekvenčnímu záření. Ti, kteří tak neučiní, dostanou pokutu 75 tisíc euro

Každý, kdo prodává mobilní telefony, musí na žádost poskytnout příslušenství vytvořené pro děti mladší 14 let, které omezuje vystavení záření

Bezdrátový internet je zakázán na místech, kde si hrají anebo odpočívají dětí do tří let

Bezdrátový přístup k internetu na základních školách musí být vypnut, pokud není používán při učení

Rok od schválení zákona má Francouzský Parlament získat zprávu o elektromagnetické sensitivitě (obrovská citlivost k elektormagnetickému záření)

Ze zdroje: http://www.svetkolemnas.info/