„Koordinátor podpory“?

Jak by mohl pomoci lidem s PAS bez rozdílu věku a jejich rodinám „Koordinátor podpory“? Kdo by to měl být, jak by fungoval a kde? To vše se můžete dočíst v souborech sdíleného prostoru na FB – otevřené skupině Obhájci práv lidí s postižením – projekt „Koordinátor podpory“.

4. června 2014 proběhl v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pod záštitou Mgr. Petra Gazdíka první větší seminář na téma koordinátor podpory. Obsah semináře se týkal návrhu systémového řešení v oblasti sociální s přesahem do oblasti zdravotnictví a školství. Iniciativa obhájců a sebeobhájců práv osob s postižením přinesla v rámci semináře návrh na zavedení pozice koordinátora podpory. Jedná se o řešení, které může v praxi poskytnout účinnou pomoc všem lidem, kterým se náhle změní životní situace bez ohledu na typ a míru postižení.

Průběh semináře včetně diskuse byl zaznamenán – audionahrávku si můžete poslechnout na adrese: http://uloz.to/xfFXyfP5/koordinator-podpory-4-6-2014-mp3