Legendy Česko-Slovenského hokeje

hokej

ČESKO-SLOVENSKÉ LEGENDY v Uherském Brodě jsou první z řady benefičních utkání, která proběhnou na podporu lidí s Poruchou Autistického Spektra v rámci České a Slovenské republiky.

Výtěžek z prodeje vstupenek z tohoto zápasu a dražby reprezentačních dresů je určen organizaci Za sklem na podporu a rozvoj její činnosti. Veškeré služby,které Za sklem poskytuje jsou pro rodiny bezplatné. Finance budou využity na rozšíření canisterapie a felinoterapie, zakoupení pomůcek k rozvoji dětí s PAS a dovybavení relaxační místnosti.

Děkujeme všem hráčům, kteří jsou ochotni podpořit svou účastí rodiny s lidmi na spektru.