Mateřská škola,Ostrava-Poruba, Čs.exilu 670

3-modre_svetlo_reflektor

Mateřská škola na ulici Čs. Exilu v Ostravě-Porubě již 50 let pečuje o děti s nejrůznějšími zvláštnostmi. Jsme integrované zařízení v nejširším slova smyslu.

– U příležitosti kampaně zveme do školky naše „školáky-absolventy“ společně s jejich pedagogy, dále studenty středních i vysokých škol, se kterými již roky spolupracujeme v rámci vedení souvislých praxí.

– Zveřejňujeme relevantní informace, pořádáme besedy.

– Máme zájem sdílet informace, šířit osvětu.

Je to důležité.

Jsme rádi, že naše děti a postupně i rodiče, kteří naši školku navštěvují, přijímají všechny zvláštnosti, nabízejí si pomoc, společně prožívají radosti.

Dana Schönová