Metodický materiál pro pedagogy

Metodický materiál pro pedagogy: Mgr. Přemysl Mikoláš – Autismus – Aspergerův syndrom 

Více informací o publikaci naleznete na: http://www.montanex.cz/product_detail.asp?c=1246&p=396480