Mezinárodní konference Autismus v praxi

loga-APLAMezinárodní konference Autismus v praxi se uskuteční dne 9. 10. 2015 od 9:00 do 17:15 ve víceúčelovém sále Na Marjánce v Praze 6 – Břevnově.

Jedná se o naši první kazuistickou konferenci, na které budou prezentovány konkrétní příběhy dobré praxe z nepobytových i pobytových služeb pro děti i dospělé s autismem.

Příspěvky budou prezentovány zástupci z APLA Praha i dalších organizací v ČR a také zahraničními hosty.

Více informací a možnost přihlašování naleznete zde:

Účast na konferenci je zdarma. (Hrazeno z projektu Vzdělávání jako brána ke změně k přístupu k lidem s poruchami autistického spektra – reg. č. projektu: CZ.1.04/3.1.03/D5.00013.)

 
 
Vložila: Šárka Souchopová, září 2015
Zdroj: www..praha.apla.cz