NOZ a lhůty pro přezkoumání rozsudků o omezení svéprávnosti

Ministerstvo spravedlnosti připravuje prodloužení lhůty na 5 let. Soudy nestíhají přezkoumat asi 30.000 případů které v ČR máme ve lhůtě 3 roky dané zákonem. Jedním z hlavních důvodů je, že jsou pro řízení potřeba znalecké posudky, které znalci nestíhají psát. Více na adrese: http://www.kvalitavpraxi.cz/co-je-noveho/nas-pripad-ve-zpravodajstvi-ct-k-novemu-obcanskemu-zakoniku.html