Postoj Baracka Obamy k otázce autismu

Prezident USA Barack Obama definitivně svým podpisem potvrdil, že na oblast autismu bude v dalších pěti letech věnováno z federální pokladny 1,3 miliardy amerických dolarů. Peníze budou především určeny na výzkum příčin vzniku autismu, monitoring prevalence autismu a školení zdravotníků s cílem včasného rozpoznání autismu. Tento fond vzniká v reakci na stále se zvyšující počet lidí s diagnózou PAS, jehož prevalence se nyní udává 1:68, v případě chlapců dokonce 1:42. Více na adrese: http://www.autismspeaks.org/news/news-item/president-obama-signs-bipartisan-autism-cares-act-law