Praktický průvodce právem na vzdělání

LLPPrůvodce vychází z reálných kazuistik a přibližuje problematiku školské a antidiskriminační legislativy formou otázek a odpovědí v modelově zvolených případech. Průvodce se týká nejen samotného vzdělávání na základní škole a souvisejících práv dítěte, ale také práv dítěte v zájmovém vzdělávání a jiných aktivitách se školou souvisejících. Popisuje také způsoby, jak si v případě porušování práv stěžovat a hledat nápravu.

Tento průvodce je praktickou pomůckou, která může poskytnout užitečné informace a pomoci tak k samostatné orientaci v daném problému. Aby tento účel mohl naplnit, je rozdělen do čtyř částí – první vysvětlí základní zásady, které pomohou porozumět zákonům tak, aby byly v souladu s právy dítěte. Druhá část se věnuje základním právním předpisům, upravujícím vzdělávání, s popisem jejich stručného obsahu – tedy „co v nich hledat“. Třetí část podrobněji popisuje, jaké možnosti právo poskytuje k obraně proti porušování práva. Poslední část je poté samotný výklad nejčastějších situací, ve kterých se objevují problémy týkající se přístupu ke vzdělání. V této kapitole naleznete odpověď na konkrétně formulované otázky, ve kterých snad řada z Vás nalezne podobnost s vlastní situací.

Ke stažení zde.

 

Ze zdroje:http://llp.cz/

Facebook_32