Přijetí dítěte do školní družiny

Do školní družiny, jakožto součásti školy, kde probíhá zájmové vzdělání, není možné nepřijmout konkrétní dítě jen proto, že mu byla diagnostikována porucha chování či porucha autistického spektra. Pokud jste se setkali s odmítnutím takového dítěte, nebojte se kontaktovat ochránkyni. Více na adrese: http://deti.ochrance.cz/aktuality/diskriminace-deti-se-zdravotnim-postizenim-ve-skolni-druzine/