Registrace do kampaně Česko svítí modře zahájena

Novinkou letošní kampaně je nosné motto: „Navzdory osudu.“ Záštitu V.ročníku kampaně převzal Andrej Babiš – předseda vlády české republiky. Jedná se o další krok k vzájemnému porozumění a pochopení světa lidí bez autismu se světem  lidí s autismem, který je vykročením  k vzájemnému respektu.

V České republice žije podle odhadů na 250 000 osob s PAS (v létech 2014/15 bylo uváděno 100 000 osob). Důležité je však podotknout, že autismus neovlivňuje život pouze jedné osoby, ale celé rodiny. Díky neinformovanosti laické a bohužel i části odborné veřejnosti se osoby s PAS a jejich rodiny potýkají s odsuzováním okolí, neochotou úřadů, neadekvátní zdravotní a sociální péčí a sociální izolací.

2018_CSM_upoutvka3


anděl

Věříme, že se k osvětě připojíte i Vy a společně tak přispějeme ke zkvalitnění života osob s PAS a jejich rodin. 


Sledujte kampaň na našem FB profilu

FB