Sbírku příkladů dobré praxe

Sbírku příkladů dobré praxe práce s osobami s PAS různého věku a míry postižení, které byly převzaty od partnerů právě ukončeného projektu společnosti Vzdělávání, s.r.o. „Pojďme do toho společně II“ The Irish Society for Autism a Asociacion Autismo Burgos si můžete stáhnout na adrese: http://www.vzdelavani-sro.eu/wp-content/uploads/2014/10/Sb%C3%ADrka-p%C5%99%C3%ADklad%C5%AF-dobr%C3%A9-praxe-WEB.pdf

Sbírka obsahuje také aplikace dobré praxe ze zahraniční u externích partnerů projektu, kterými byli APLA-Vysočina, JAN Olomouc, Vítej, o.p.s. a Za sklem Zlín.