Webinář o dávkách pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením na portálu Šance dětem

Proběhl: ve středu 22. října 2014, 18.00–20.00 hod.
Lektorka: Mgr. Jitka Vrchotová, DiS.
Mgr. Jitka Vrchotová, DiS., vystudovala sociální práci na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v Praze 6 a obor andragogika a vzdělávání dospělých na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Pracuje jako vedoucí poradny Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, kde poskytuje mimo jiné odborné sociální a sociálně právní poradenství. Její specializací je problematika osob se sluchovým postižením, je tlumočnicí znakového jazyka.

Ke shlédnutí: