Zákon o důchodovém pojištění myslí na tzv. „sendvičovou generaci“. Doba péče o blízké se do důchodu započítává

Lidé ve věku mezi 45–65 lety jsou čím dál častěji doslova „obloženi“ dvěma závazky. Musí zvládnout péči o své stále ještě ne zcela samostatné děti a zároveň zaopatřit své stárnoucí rodiče nebo prarodiče. Toto časově náročné období jde velmi těžko skloubit s pracovním úvazkem. Proto příslušníci tzv. „sendvičové generace“ často stojí před otázkou, zda opustí zaměstnání, aby se mohli dlouhodobě věnovat svým blízkým. Může se péče o blízké započítat do důchodu?

Více se dočtete na adrese: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/2014-10-24-zakon-o-duchodovem-pojisteni-mysli-na-tzv-sendvicovou-generaci-doba-pece-o-blizke-se-do-d.htm