Vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Platná je již od 28. ledna 2016, avšak vlastní účinnosti nabývá 1. září 2016 a obsahuje… read more →