ARTEKOUČING

Služba autistům i neautistům – emoční koučování s vizuální podporou. Pro rodiče, pracovníky v přímé péči, pedagogy, vychovatele, pečující. Základním pracovním nástrojem je soustředěný rozhovor s doplňující výtvarnou tvorbou. Výtvarné vzdělání ani nadání nejsou podmínkou.

V Brně AteliéRek pro individuální péči.

Platba na principu ekonomiky Dar za dar.