Cesta k harmonii

Kurz muzikoterapie „Cesta k harmonii

„Zveme vás na úspěšný kurz muzikoterapie Mgr. Markéty Gerlichové, Ph.D. „Cesta k harmonii – 2015“, který začíná již 4. února. Tento kurz je zaměřen na aktivní použití muzikoterapie ve zdravotnictví, školství, sociální práci i v rodině, ale i na proces osobního rozvoje. Kurz se skládá ze 4 jednodenních seminářů, které na sebe navazují. Semináře probíhají v omezeném počtu účastníků, dílny jsou vedeny převážně zážitkovou formou. Kurz je garantován muzikoterapeutickou asociací ČR (CZMTA). Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování. Více na adrese:  www.mg-muzikoterapie.cz