Dukovanská elektrárna podpoří lidem s autismem

2.4.2016/Autor: Jana Štefánková

JEV rámci celorepublikové kampaně Česko svítí modře ozáří v noci z 2. na 3. dubna modré světlo, symbolizující komunikaci, ozáří objekty Jaderné elektrárny Dukovany.

 

Vyjádří tak společně s ostatními podporu a solidaritu osobám s PAS (poruchou autistického spektra), u nichž je problematickou oblastí právě komunikace.

01d

Jaderná elektrárna Dukovany „namodro“ – hlavní vstup do elektrárny v loňském roce

Třetí ročník iniciativy Česko svítí modře bude zahájen v sobotu 2. dubna, což je Světový den zvýšení povědomí o autismu, a potrvá až do konce měsíce. Jedná se o projekt platformy Naděje pro autismus, jejímž cílem je zvyšování povědomí veřejnosti o problematice tohoto stále četnějšího neurovývojového postižení. Podle nejnovějších průzkumů postihuje autismus každé 68. narozené dítě, v případě chlapců je to dokonce každý 42.

 

JE1

Zaměstnanci Jaderné elektrárny Dukovany oblečeni do modré barvy vyjadřují symbolickou podporu lidem s PAS (poruchou autistického spektra)

„Za letošní téma jsme zvolili vzájemnou komunikaci, neboť hlavním deficitem osob s autismem je odlišné vnímání, porozumění a sociální komunikace. Nedílnou součástí kampaně je proto Komunikační soubor, jehož cílem je přiblížit a ozřejmit odborné i laické veřejnosti jednoduché zásady komunikace s lidmi s PAS, ale také pomoci detekovat člověka, se kterým takto komunikovat mají,“ uvedla Marta Pečeňová, zakladatelka platformy Naděje pro autismus.

V rámci této akce podpoří Nadace ČEZ sedm projektů napříč celou republikou. Do kampaně na podporu osob s PAS se zapojili také zaměstnanci elektrárny Dukovany, kteří přišli do zaměstnání v modrém oblečení.

 

Ze zdroje:http://www.vysocina-news.cz/