Inkluze ve školách učí děti toleranci. Problémem je málo peněz i neochota

13. 2. 2016 /Autor: Václava Burdová

Praha – Zapojení všech dětí bez rozdílu. To je hlavní princip inkluzivní školy. Výuka by podle jejích zastánců měla být podnětná, měla by odpovídat na různé potřeby dětí 
a překonávat bariéry. V praxi ovšem naráží na problémy. Školám chybí peníze a v některých případech i ochota děti se speciálními potřebami přijímat.

 

Děti