Institut omezení svéprávnosti

„Věděli jste, že institut omezení svéprávnosti ani koncept „nejlepšího zájmu“ člověka není v souladu s čl. 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva), a proto nemají být ani v našem občanském zákoníku? Čím by měly být nahrazeny? Kdo a co pro to může, nebo má udělat? Proč je článek 12, který zakotvuje právo na plnou právní způsobilost (svéprávnost), nazýván srdcem celé Úmluvy? Tyto i další zajímavé otázky a odpovědi na ně naleznete v Bílé knize, kterou právě dokončil Quip a SPMP ČR „. Více na adrese:www.kvalitavpraxi.cz/zpravodajstvi/den-lidskych-prav-bila-kniha-k-pravni-zpusobilosti-a-nase-pripominky-k-novelizaci-ustanoveni-o-svepravnosti-v-obcanskem-zakoniku.html