Podnět a usnesení k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin 2016

Podnět k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin 2016

Usnesení k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin 2016