Podpis memoranda o vzájemné spolupráci.

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier a ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal podepsali 23. 10. 2014 memorandum o vzájemné spolupráci.
Obsahem memoranda je například zapojování odborníků vybraných úřadem ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu do inspekční činnosti České školní inspekce na pozici tzv. přizvaných osob, které se budou účastnit zejména monitorování vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání Romů, cizinců nebo osob se zdravotním postižením. Více na adrese: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Memorandum-o-spolupraci-mezi-ministrem-pro-lidska