Přehled antidiskriminační legislativy

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR uveřejnila na svých webových stránkách přehled antidiskriminační legislativy: http://www.nrzp.cz/diskriminace/851-prehled-antidiskriminacni-legislativy.html