Skutečný smysl společného vzdělávání

inkluze

V záplavě různých reakcí na zavádění společného vzdělávání do škol si možná málokdo všiml, že nová legislativa zavádí také systémovou podporu nadaných žáků. Od 1. 9. 2016 budou mít totiž nadaní a mimořádně nadaní žáci novelou školského zákona garantovaná podpůrná opatření včetně jejich financování. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných navíc rozšíří počty podpořených dětí. Nepůjde totiž pouze o ty mimořádně nadané, ale také o děti nadané. Finanční podpora nadaným i mimořádně nadaným dětem tak bude nově nároková podle přiděleného podpůrného opatření, a to mě velice těší. Toto je skutečný smysl společného vzdělávání. Nabídnout celou škálu podpory všem dětem ve vzdělávání podle jejich skutečných potřeb, podle jejich tempa, aby se navzájem nebrzdily, ale využívaly všech dostupných prostředků pro rozvoj každého jednoho dítěte tak, aby jej vzdělávání bavilo, aby dělalo pokroky a aby bylo šťastné.