Vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Platná je již od 28. ledna 2016, avšak vlastní účinnosti nabývá 1. září 2016 a obsahuje všechna podpůrná opatření pro žáky se SVP a žáky nadané, včetně ceny v Kčs, kolik které podpůrné opatření stojí a také odkazů na další související právní předpisy.

pdf červenýVyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Předmětná Vyhláška rovněž ruší Vyhlášku č. 73/2005 Sb. a Vyhlášku č. 147/2011 Sb. a mění Vyhlášku č. 103/2014 Sb.