VÝMĚNA PRŮKAZŮ OZP AKTUÁLNĚ

Informace č.: 2 – 2015 (upřesnění informace k výměně průkazů OZP) 

Vážení přátelé,
posílám Vám upřesnění informace NRZP ČR č. 95/2014 k výměně průkazů OZP. bod 3. bude formulován nově.
Pokud platnost průkazu a hodnocení zdravotního stavu končí dnem 31. 12. 2014, bude do doby zahájení vydávání nových stálých průkazů OZP od 1. 4. 2015 nadále Úřad práce ČR vydávat dočasné průkazy OZP tak, jako doposud. Platná legislativa umožňuje vydávání dočasných průkazů OZP do 31. 12. 2015 a do tohoto data tyto průkazy také platí a lze na jejich základě zcela legitimně využívat benefity, vyplývající z držitelství průkazů OZP. Upřesnění této informace jsme obdrželi od GŘ ÚP. Všechny další informace, které byly uvedeny v informaci č. 95/2014, jsou v pořádku.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR