Vzdělávání psychologů pracujících ve zdravotnictví v oblasti práce s osobami s autismem

aaa

Pro koho je kurz určen

kliničtí psychologové a psychologové ve zdravotnictví

Cíl studia

Připravit psychology na specifika práce při vyšetření dětí a mládeže s poruchami autistického spektra (PAS). Účastníci kurzu se seznámí s aktuálními diagnostickými manuály a kritérii týkajícími se dětí s PAS, historickým vývojem pohledu na autismus, podrobným popisem jednotlivých oblastí tzv. autistické triády. Kurz klade důraz na obvyklé klinické situace, se kterými se psychologové mohou setkat při vyšetření, a konkrétní postupy využitelné v praxi klinického psychologa. Součástí kurzu je výcvik škály CARS.

Časová dotace

65 hodin, z toho 40 hodin e-learning a 25 h prezenční lekce, celkem 8 lekcí. Začátek kurzu od 21. 3. 2016.

8 lekcí v celkovém rozsahu 150 stran, jež budou online k dispozici. Kurz klade důraz na řízené samostudium studijních materiálů, které jsou speciálně upraveny pro potřeby kurzu. Prezenční lekce se budou konat v Brně.

Prezenční lekce proběhnou v následujících termínech:

  1. lekce: 21. března v rozsahu 6 hodin
  2. lekce: 20. dubna v rozsahu 6 hodin
  3. lekce: 18. května v rozsahu 6 hodin
  4. lekce: 13. června v rozsahu 5 hodin
  5. lekce: 20. června v rozsahu 2 hodin

Forma studia

Kombinovaná forma – prezenční výuka s distančním výukovým kurzem v prostředí LMS Moodle na www.e-autismus.cz.

Cena

3.900 Kč, úhrada bankovním převodem na účet.

Akreditace

Byla podána žádost o akreditaci. Předchozí běh kurzu byl zařazen do celoživotního vzdělávání pro klinické psychology a ohodnocen 24 kredity pod č.j. AKP ČR BO/SA/066/2014.

Způsob přihlašování

Prostřednictvím vyplněné elektronické přihlášky na www.apla-jm.cz v sekci vzdělávání: přihláška do 17. března 2016.

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Dostál             e-mail: reditel@apla-jm.cz                             tel.: +420 775 170 795

Kurz vznikl díky projektu Vzdělávání psychologů pracujících ve zdravotnictví v oblasti práce s osobami s autismem, reg. č. CZ.1.07/3.2.04/06.0028.

Z zdroje: http://www.apla-jm.cz/